top of page

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

 

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE ContraCtació (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

 

D’una part, el proveïdor dels productes RAMADERIA ANGEL, S.L., el nom comercial del qual és CARNISSERIA ANGEL (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a Avinguda Roser Roca 1, 25790, Peramola, Lleida, N.I.F. B25297300, telèfon d’atenció al client 973.47.02.68 i mail: carnisseriaangel@gmail.com, sent titular del lloc web www.carnisseriaangel.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

 

I de l’altra, l’Usuari - Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

 

AMBDÓS AcCeptEn el present document que comporta que l’usuari:

 

 1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.

 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

 

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail carnisseriaangel@gmail.com per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

 

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.carnisseriaangel.com del prestador.

 

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

 

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

CARNISSERIA ANGEL no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil de CARNISSERIA ANGEL pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CARNISSERIA ANGEL per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web www.carnisseriaangel.com, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.carnisseriaangel.com.

 

CARNISSERIA ANGEL és una empresa especialitzada en la venta d’embotits secs i frescos i carn de xai tant a distància per Internet a través de la seva pàgina, com físicament a la seva botiga a Avinguda Roser Roca 1, 25790, Peramola, Lleida.

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

 

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari per la realització d’una comanda a través de la botiga online en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

 

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

 

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.carnisseriaangel.com està activa a nivell nacional.

 

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

 

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.carnisseriaangel.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.carnisseriaangel.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

 

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: CARNISSERIA ANGEL es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

 

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.carnisseriaangel.com:

 

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada un en el nostre web www.carnisseriaangel.com.

 

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.carnisseriaangel.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.carnisseriaangel.com es mostren en català. La comunicació amb els clients i usuaris, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en castellà.

 

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.

 

3.4 Dret d’anul·lació: CARNISSERIA ANGEL es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.carnisseriaangel.com. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de CARNISSERIA ANGEL li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

 

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any, si bé no es processaran fins el dia següent de haver realitzat la comanda. Les comandes realitzades el divendres, dissabte o la vigília d’un festiu es processaran el primer dia hàbil següent. Els productes seran entregats segons els terminis i indicacions establertes a l’apartat 5 de les presents condicions.

 

3.6 Frau: Si CARNISSERIA ANGEL sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

 

L’usuari, per a poder accedir als productes oferts pel prestador, pot:

 • Donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari amb el seu email, per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides; o mitjançant Facebook o Google. Si decideix registrar-amb el seu compte de Google o facebook, les seves dades seran recuperades des del tercer indicat.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bones costums.

 • fer la compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva comanda. Una vegada finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

S’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte fent clic en el mateix i tindrà l’opció d’afegir-lo a la cistella de la compra i seguir comprant (per fer això haurà de prémer el botó “afegir cistella”) o l’opció de comprar directament (per fer això haurà de prémer el botó “compra ara”).

 2. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de deixar a 0 el número d’unitats que vol a la cistella de la compra.

 3. Escollit/s el producte/els productes, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).

 4. Es sol·licitaran les credencials de l’usuari mitjançant tres formes:

  1. El registre de l‘usuari: si no és usuari registrat prèviament, (aquest registre és gratuït), s’haurà de complimentar un formulari de recollida de dades (en el que haurà d’acceptar la Política de Privacitat). Una vegada complimentat aquest, rebrà a la direcció de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre.

  2. Si ja estigués registrat i fos ja client: pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat, inserir el seu nom d’usuari i contrasenya.

  3. Compra com a convidat: es sol·liciten una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i l’entrega posterior, i després es sol·licita el consentiment de l’usuari per a guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, sinó les dades es guardaran només per a futures compres.

Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

 1. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d’observacions on podrà indicar l’horari d’entrega; una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.

 2. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Finalitzar.

 

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis d’entrega del producte comprat.

 

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

 

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.carnisseriaangel.com.

 

CARNISSERIA ANGEL proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte carnisseriaangel@gmail.com, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

5. EnvIAMENT:

 

5.1 Empresa de transport: Es realitzaran a través de transport propi o una empresa de transport autoritzada i amb garanties de servei.

 

5.2 Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament seran:

- per producte fresc que pesi menys de de 25kg serà gratuït i si pesa més de 25kg les despeses seran de 25€

- per producte no fresc que pesi menys de 5kg serà gratuït i si pesa més de 5kg les despeses seran de 20€.

 

5.3 Adreça d’enviament: L’entrega de les comandes es realitzarà de dues maneres possibles:

a. en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan l’entrega del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari. L’horari d’entrega de la comanda serà en horari de treball habitual.

b. en el domicilio social de CARNISSERIA ANGEL, Avinguda Roser Roca 1, 25790, Peramola, Lleida. Lliurament en horari de botiga.

 

Quan se realitza la compra s’escull el lloc d’enviament i/o recollida.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.


 

Els enviaments només es realitzen a Espanya Peninsular.

 

CARNISSERIA ANGEL posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

 

5.4 Terminis d’entrega: El termini d’entrega acostuma a estar comprès entre 2 i 4 dies, depenent del producte i la població de destí. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.


 

Si ha sol·licitat varis productes en una mateixa comanda, s’entregaran en la mateixa data. Tingui present que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’atenció al client a través de la següent adreça de correu electrònic: carnisseriaangel@gmail.com indicant el número de comanda.

 

5.5 Confirmació de l’enviament: En el moment de finalitzar de la comanda, li enviarem confirmació de l’enviament o data a partir de la qual pot recollir la seva comanda a la tenda, a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat al realitzar la comanda.

5.6 Danys en l’entrega: Els productes s’envien en embalatge segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client 973.47.02.68 o a l’email carnisseriaangel@gmail.com, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

 

6. PreUs I TERMINIs de la valideSA de lEs ofertEs:

 

Tots els preus exposats a la botiga www.carnisseriaangel.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.


 

L’usuari ha de sol·licitar la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic indicada i donar les dades fiscals necessàries per poder-la realitzar.

 

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

 

La modalitat d’entrega està detallada a l’apartat 5 d’aquestes condicions generals.

 

Les dades registrades al mètode de pagament constitueix una prova de la data en què es va realitzar les transacció financera i servirà per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.


 

 

7. FormEs de pagAMENT:

El sistema de Pagament es mitjançant Stripe: l’usuari ha de tenir targeta de crèdit o dèbit en vigor. La operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda sense necessitat d’estar registrat en la seva plataforma i mitjançant el formulari de pagament on haurà d’especificar tots els dígits del nº de targeta. Només s’accepten pagaments amb targetes segures.

 

8. DRET DE DESISTIMENT:

 

8.1 Dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable en virtut de l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, pels contractes que es refereixin:

a) al subministrament de bens que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa i

b) pel subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut desprecintats després de l’entrega.

 

8.2 Devolució per error en la comanda per part de CARNISSERIA ANGEL: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; CARNISSERIA ANGEL correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

 

9. REINTEGRAMENTS:

 

En cas que CARNISSERIA ANGEL detectes falta de qualitat en un producte sol·licitat, se l’avisarà abans de l’entrega i se li suggerirà un producte de reemplaçament. Si aquest no es del seu gust, es procedirà al reintegrament del cost del producte.

 

10. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

 

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web compleixen les mesures de qualitat alimentàries.

 

10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, CARNISSERIA ANGEL haurà de procedir a la substitució o resolució del contracte (segons correspongui). Aquestes gestions seran gratuïtes per a l’usuari.

 

11. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):


 

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

 

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 

14. NORMATIVA APLICABLE:

 

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);

 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

 

Normativa espanyola:

 

15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:


 

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.


 

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 973.47.02.68 o a través del nostre formulari de contacte.  

bottom of page